//
Arquitectures cooperatives: la producció de coneixement col·lectiu a l’aula

ARQUITECTURES COOPERATIVES: LA PRODUCCIÓ DE CONEIXEMENT COL·LECTIU A L’AULA

Procesos pedagógics y metodologías amb grups


ARTEFACTUMcolumna arquitecturas»Aquest curs està orientat a facilitar eines de creació artística per tal de reflexionar i elaborar arquitectures cooperatives que facilitin les dinàmiques grupals de creació i investigació.«


“Decidir fer grup sempre implica crear aquesta possibilitat: no hi ha creació en col·lectiu sense la creació de col·lectiu”

Les arquitectures cooperatives són artificis d’aprenentatge basats en la creació de dinàmiques que incorporen als/les alumnes com agents actius en la producció de coneixement. Espais de co-aprenentatge que donen la possibilitat d’establir relacions basades en la responsabilitat, la solidaritat i l’ajuda mútua com el motor d’una experiència compartida.

Per aquestes metodologies és tant important el que es transmet com l’aquitectura de transmissió: l’artifici que fa possible el grup. L’artifici és un objecte d’experimentació, no es dóna de cop, sinó que s’asseja o es desplega en funció de les seves necessitats. «Fer un artifici» requereix una preparació, implica preguntar-se quines són les condicions necessàries per l’aprenentatge qüestionant cada moment del procés: Quines eines utilitzem? Quins són els efectes de l’artifici en les relacions dels components del grup? Què és el que fabrica, manté o modifica la situació? Quina és la naturalesa de les forces i els afectes entre els agents que composen l’experiment en curs?

Les eines del pensament crític i les metodologies d’investigació-creació artística poden suposar una gran aportació pel desenvolupament de treballs cooperatius i pràctiques de col·laboració a l’aula. Aquest curs està orientat a facilitar eines de creació artística per tal de reflexionar i elaborar arquitectures cooperatives que facilitin les dinàmiques grupals de creació i investigació.

Continguts:

 • Dinàmiques de col·laboració i cooperació a l’aula:
  • Pedagogies cooperatives: la construcció de coneixement col·lectiu en situació.
  • El grup com a sistema ecològic.
  • L’alumne com agent actiu en l’aprenentatge.
 • Eines de creació artística com a motor per la creació d’arquitectures cooperatives:
  • L’artifici com a objecte d’experimentació.
  • Metodologies d’investigació i creació artística per potenciar dinàmiques de grup.

La proposta està orientada a professors/es de primària i secundària, estudiants i professionals del món de l’educació interessats/des en el desenvolupament de treballs cooperatius i pràctiques de col·laboració a l’aula.

Curs semi-presencial.
Durada: 30 hores.
( 20 hores presencials i 10 hores de treball autònom)

Los comentarios están cerrados.

Follow ARTE FACTUM on WordPress.com